Førde IL - Idrettsskole

Førde IL - Idrettsskole

Gruppeinndeling FIL sommaridrettskulen - oppdatert 29.06.2019

Postet av Førde IL - Idrettsskole den 18. Jun 2019

Gruppeinndeling veke 27-2019.pdf

Hugs: Regnklær, ekstra klesskift, matpakke-/boks, drikkeflaske m/navn, eigna sko til ulike aktivitetar, badetøy/handkle. Foreldra skal avtale med instruktør den første morgonen om rutinar for levering/henting. Ved avvik frå avtalen må det vere med skrifleg melding. Ta kontakt med instruktør straks du kjem og når du går, slik at ein blir kryssa av på lista. Instruktør på gruppa skal ha melding før kl 09:00 v/fråvær, sjukdom m.m. Vi må ha tlf.nr som vi raskt og sikkert kan nå dykk på – Sjekk om lista er rett. Ved uakseptabel åtferd vil deltakarar kunne bli bortvist. Vi vonar du vil trivast på Sommaridrettskulen!

Og, ja:  Heller ein fyldig matboks i staden for pengar til "snoping" i kiosken (det kan vi ikkje prioritere).


Martine Vindheim, leiar Førde IL Sommaridrett 2019

sommaridrett@fordeidrettslag.no, mobil 993196240 Kommentar

Gruppeinndeling - Sommaridrettskulen 2018

Postet av Førde IL - Idrettsskole den 13. Jun 2018

Då er gruppeinndelinga for årets sommaridrettskule klar publisering. Gi tilbakemelding viss kontaktinfo ikkje stemmer. Legg også merke til hugselista og kommentaren frå leiaren av FIL Sommaridrettskulen:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugs: Regnklede, ekstra skifte, mat, drikkeflaske m/navn, eigna sko til ulike aktivitetar, badetøy/handkle. Foreldra skal AVTALE med instruktør den første morgonen om rutinar for levering/henting. Ved avvik frå avtalen må det vere med skrifleg melding. Ta kontakt med instruktør straks du kjem og når du går, slik at ein blir kryssa av på lista. Instruktør på gruppa skal ha melding før kl 09:00 v/fråvær, sjukdom m.m. Vi må ha TLF.nr som vi raskt og sikkert kan nå dykk på – SJEKK om lista er rett.

Ved uakseptabel åtferd vil deltakarar kunne bli bortvist.

Dersom noko er uklart, kontakt Fredrik Hanssen – 90265493

Vi håpar du vil trivast på Sommaridrettskulen! :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(sist oppdatert 18.06.2018)

V26 - Alle 9 grupper.pdf

V27 - Alle grupper.pdf

Velkomne!0 Kommentar

Førde IL Sommaridrettsskulen arrangert for 30. gong

Postet av Førde IL - Idrettsskole den 30. Jun 2017

Det er nok mange born og familiar som har kunne glede seg over årets Førde IL Sommaridrettsskule som i dag vert avrunda med aktivitetar og grilling ved Bekkjavatnet. Dette var den 30. gongen sommaridrettsskulen vart arrangert, og vi vonar tradisjonen vil halde fram.

2017.07.30 Firda om FIL Sommaridrettsskulen som er arrangert for 30. gong.pdf


Bilde: 27 av årets 32 instruktørar samla til fellesfoto før oppstart måndag 19.06.2017.


0 Kommentar

Gruppedeling og program - oppdatert 18.06.2017

Postet av Førde IL - Idrettsskole den 18. Jun 2017

Vedlagt følgjer siste versjon av gruppefordeling m/program før vi ynskjer velkomne til FIL Sommaridrettsskulen i morgon 19.06.2017. Merk at hovudinstruktør på kvar gruppe no også er komt med, og desse vil ha med ein assistent-instruktør i aldersgruppa 16 - 18 år:

Utskriftversjonar for enkeltgrupper finner du på lenka under, og legg då merke til den generelle hugselista på side 2, delvis gjengitt under http://sommaridrett.fordeidrettslag.no/storage/fil...

Personalia blir kun tilgjengeleg på nettsida her til 30.06.17. Vi lyt publisere dette slik av praktiske omsyn.

Hugs:

  • Regnklede /ekstra skift
  • Eigna sko til ulike aktivitetar
  • Badetøy/handkle når det står på programmet
  • Drikkeflaske m/navn + "solid" matpakke (gjerne 1 brødskive meir ein på ein vanleg skuledag)
  • Solfaktor viss værmeldinga er med oss
  • Grillmat/pølser til fredagen ved Hunsrasta/Bekkjavatnet

Foreldra skal AVTALE med instruktør den første morgonen om rutinar for levering/henting. Ved avvik frå avtalen må det vere med skrifleg melding. Ta kontakt med instruktør straks du kjem og når du går, slik at ein blir kryssa av på lista. Instruktør på gruppa skal ha melding før kl 09:00 v/fråvær, sjukdom m.m. Vi må ha TLF.nr som vi raskt og sikkert kan nå dykk på – SJEKK om lista er rett.

Ved uakseptabel åtferd vil deltakarar kunne bli bortvist.

Dersom noko er uklart, kontakt Fredrik Hanssen – 90265493

Vi håpar du vil trivast på Førde IL Sommaridrettskulen!0 Kommentar

Sommaridrettsskulen i gang

Postet av Førde IL - Idrettsskole den 20. Jun 2016

Då er våre 29 instruktørar klare til å ta i mot 242 born til årets Sommaridrettskule.

På bildet over manglar dei 4 instruktørane frå Førde IL Turn.

Lukke til alle saman!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline